Noord-Staete stelt de volgende voorwaarden om te mogen huren:

 1. Alle gevraagde gegevens in het inschrijfformulier moeten kloppen en worden door ons gecheckt.
 2. Wij behouden ons het recht voor om alle gegevens die u ons stuurt te controleren en te beoordelen en om de voorwaarden uit te breiden of te wijzigen, indien wij dat noodzakelijk vinden.
 3. Na controle door Noord-Staete maken wij met u een afspraak voor een bezichtiging.
 4. Indien wij een afspraak met u maken en u komt niet opdagen berekenen wij u € 50,– aan gemaakte onkosten door.
 5. Afspraken kunt u 1 uur van tevoren schriftelijk afzeggen via info@noord-staete.com.
 6. U dient de woning voor tenminste 1 jaar te huren, tenzij anders overeen gekomen.
 7. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, per de 1e van de maand.
 8. U dient de huur maandelijks te kunnen betalen van uw netto inkomen, na aftrek van andere verplichtingen zoals alimentatie, rente en aflossing van schulden etc. Noord-Staete beoordeelt aan de hand van uw gegevens of dit mogelijk is.
 9. Het bruto (gezamenlijk) jaarinkomen (inclusief vakantiegeld e.d.) moet minimaal 3 maal de jaarhuur (inclusief servicekosten) bedragen.
 10. Bij aanvang van de huurperiode dient u een waarborgsom te storten van 1 maand huur.
 11. De huur dient op de 1e van de maand bijgeschreven te staan. Indien de huur of een deel ervan te laat (na 10 dagen) staat bijgeschreven wordt er 10% (over de maandhuur) boete in rekening gebracht in verband met onze administratiekosten.
 12. Wij behouden het recht voor om een optie tot huur te laten ondertekenen.
 13. We brengen eenmalig € 75,= administratiekosten in rekening, die betaald dient te worden bij de 1e huurtermijn.
 14. Sleutels van de woning ontvangt u pas op de dag, indien het te betalen bedrag, conform de optie tot huur en/of het huurcontract 1 dag van te voren bij Noord-Staete op de rekening staat.