Storingen

We streven ernaar een dringende storing dezelfde dag te verhelpen. Overige storingen worden verholpen zodra onze monteur beschikbaar is.

Ik wil een storing melden

Calamiteiten

Een ernstige calamiteit is:

  • Een enorme water schade/lekkage in de woning
  • Brand schade
  • Een kapotte CV in de wintermaanden december-februari bij een temperatuur onder nul.
    Kortom indien een verblijf in de woning onhoudbaar is.

Ik wil een calamiteit melden

LET OP: storingen die de verhuurder dient te verhelpen, dient de huurder niet zelf op te pakken! Eventuele schade als gevolg van “doe het zelven” is voor de huurder. U bent verplicht de storing te melden aan Noord-Staete en te wachten op een monteur.

Het Huurders ABC

Indien het een storing betreft die volgens het huurders ABC voor de huurder is en achteraf blijkt dat u de storing zelf had moeten voorkomen, zijn de kosten voor de huurder. Bijvoorbeeld u heeft geen water bijgevuld in de ketel van de CV of dat de storing door onrechtmatig gebruik is veroorzaakt. Denk daarbij aan een verstopte afvoer, door frituurvet gieten in het toilet, wat een lekkage heeft veroorzaakt. De kosten van de reparateur wordt u dan in rekening gebracht, evenals gemaakte regel en administratie kosten (minimaal € 50,–).

Welk onderhoud is voor de huurder?  Zie Het huurders ABC.

Sleutels kwijt

Een veel gehoorde storing is sleutels kwijt geraakt. De sleutels kwijt zijn van uw woning is geen calamiteit, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voorkom hiermee problemen door een extra sleutel bij een familielid of vriend achter te laten. Vervanging van het cilinderslot, nieuwe sleutels en/ of glas moet uzelf verzorgen en komt ook voor rekening van de huurder. U heeft wel meldplicht (via de mail), dat u een vervanging aanbrengt. Wij brengen u dan schriftelijk op de hoogte welke eisen wij stellen aan een nieuw slot.

Bedenk vooraf of spoed ook echt spoed is, voorkom hoge kosten voor uzelf!